Ergoterapija, ergoterapeits, ergoterapijas nodarbības, ergoterapeits
protezēšanas un ortopēdijas centrs waze navigacijaprotezēšanas un ortopēdijas centrs google maps navigacija

Ergoterapija ir veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām nodarbēm un kuras galvenais uzdevums ir veicināt indivīda dalību ikdienas dzīves nodarbēs, veselību un labklājību visos dzīves aspektos. Ergoterapeits  sadarbojas ar citiem rehabilitācijas speciālistiem – strādā multiprofesionālā komandā.

  • Vienotais tālrunis: +371 20662226
  • Darba laiks: darba dienās no 8:00 līdz 20:00
  • Rīga, Pērnavas iela 62, LV-1009

Ergoterapeita konsultācija līdz 60 min (konsultācija+nodarbība+programma)

Kristīne Mežiņa

€ 35.00

 

Ikviens ikdienā veic dažādas darbības: ēd, iet, pārvieto lietas, mazgājas, strādā ar datoru, sporto, dodas ciemos, dejo utt. Daudzas no šīm darbībām cilvēks veic automātiski, nedomājot, kādi muskuļi darbojas, kādi apstākļi tās ieteikmē un nodrošina, utt. Bet, var rasties situācija, kad traumas vai slimības dēļ, cilvēks vairs nevar veikt kādu vienu vai vairākas (varbūt arī visas) no ierastajām nodarbēm.

Atsevišķos retos gadījumos var būt situācija, ka cilvēka prasmes attīstās lēnāk iedzimtu veselības traucējumu dēļ. Visās šajās situācijās Jums var palīdzēt ergoterapeits.

ergoterapeits ergoterapijas nodarbības 5

ergoterapeits ergoterapija 4

 

Ergoterapijas mērķis

Ergoterapijas galvenais mērķis ir palīdzēt apgūt / atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs.

Pie mums ir pieejama arī ergoterapija bērniem.

Ergoterapeita konsultācija

Pirmās vizītes laikā, ergoterapeits novērtē pacienta spējas veikt ikdienas nodarbes, fiziskās prasmes, sazināšanās un izziņas prasmes, kā arī iegūst informāciju par pacienta ikdienas fizisko vidi un tās apstākļiem (par dzīves vietu / par darba vietu / par mācību vietu), kā arī par pacienta ikdienas sociālo vidi un apstākļiem (ģimene, draugi, mācību biedri, darba biedri u.c.), kā arī par citiem faktoriem, kas var ietekmēt ikdienas aktivitāšu veikšanu.

Ergoterapija ietver sevī novērtēšanu, ārstēšanu un sadarbību ar pacientu, pacienta ģimeni, viņa draugiem un aprūpētājiem. Ergoterapeits parasti strādā multiprofesionālā komandā - sadarbojas ar citiem rehabilitācijas speciālistiem.

Ergoterapijas nodarbības

Ergoterapeits savās nodarbībās izmanto pacientam nozīmīgas un svarīgas ikdienas aktivitātes (ēšana, ģērbšanās, higiēna uc.), palīdz atjaunot / uzlabot / saglabāt pacienta funkcionālās spējas, tādējādi kavējot slimības progresēšanu, invaliditātes attīstīšanos un veicinot pacienta neatkarību ikdienas aktivitātēs.

Ergoterapeits palīdz cilvēkam adaptēties jauniem apstākļiem, mazinot vai novēršot vides šķēršļus.

Ergoterapeits izglīto / informē pacientu par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtību, apmāca pacientu lietot tehniskos palīglīdzekļus ikdienas aktivitātēs, kā arī pielāgo tos atbilstoši katra konkrētā pacienta individuālajām spējām / vajadzībām.

Ergoterapija - kad nepieciešama?

Pie ergoterapeita, lai apmeklētu ergoterapijas nodarbības, var vērsties cilvēki:

  • ar iedzimtiem / iegūtiem kustību traucējumiem;
  • ar neiroloģiskām saslimšanām (pēc pārciesta insulta, galvas traumām, nervu kompresiju gadījumā (karpālā kanāla sindroms u.c.);
  • pēc dažāda veida lūzumiem, politraumām;
  • ar reimatoloģiskām saslimšanām;
  • ar psihiskām saslimšanām;
  • ja nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas, enerģijas taupīšanas un locītavu aizsardzības pamatprincipu ievērošanu, veicot jebkādas ikdienas aktivitātes.

Ergoterapija visiem

Ergoterapeits strādā ar visu vecuma grupu pacientiem: pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī ar gados veciem cilvēkiem.

Ergoterapija Latvijā

Ergoterapija Latvijā ir salīdzinoši jauna rehabilitācijas nozare. Latvijā ergoterapiju sāka pielietot kopš 1996. gada.

Šobrīd Latvijā praktizē jau vairāk kā 100 ergoterapeitu gan valsts, gan privātajās un pašvaldību medicīnas iestādēs, tai skaitā sociālās aprūpes centros, rehabilitācijas centros un dažādos sociālajos dienestos.

ergoterapeits ergoterapija

ergoterapija ergoterapijas nodarbības 6

 

Latvijā ir nodibināta Latvijas Ergoterapeitu asociācija.

Akciju sabiedrība "Protezēšanas un ortopēdijas centrs” ir LR Veselības ministrijas sertificēta ārstniecības iestāde.
AS "Protezēšanas un Ortopēdijas centrs" uzņēmuma kods ārstniecības iestāžu reģistrā: 0193-62601.