Rehabilitologa konsultācija līdz 30 min.

Dr. Arnis Nulle
Dr. Ilga Krūmiņa

€ 30.00

 

Medicīniskās rehabilitācijas mērķis ir pacientiem ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem nodrošināt šo ierobežojumu mazinā¬šanu vai novēršanu, t.i. saglabāt viņa optimālo fiziskās, sensorās, intelektuālās, psihiskās un sociālās funkcionēšanas līmeni. Rehabilitācija ietver plašu palīglīdzekļu un aktivitāšu klāstu no vairākām nozarēm t.sk. fizikālās medicīnas

Ārsts rehabilitologs jeb Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts pārzina visu vecuma grupu pacienta funkcionēšanas un dzīves kvalitātes jautājumus, konsultē un sastāda rehabilitācijas plānu pēc slimību un trauma sekām.

Rehabilitologs novērtē:

  • pacienta veselības stāvokli un ar to saistītos funkcionālos ierobežojumus;
  • medicīniskās rehabilitācijas potenciālu;
  • sastāda rehabilitācijas programmu, uzrauga tās norisi un sniegtos rezultātus.

Ārsts rehabilitologs atbilstoši pacienta veselības stāvoklim sastāda ārstēšanas plānu, kas īstenojams gan valsts apmaksātā finansējuma, gan maksas pakalpojumu ietvaros kā arī izsniedz izziņas par pacienta funkcionālo stāvokli t.sk. priekš VDEĀVK (veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija) izziņas.

 

AS "Protezēšanas un Ortopēdijas centrs" uzņēmuma kods ārstniecības iestāžu reģistrā: 0193-62601.