Aicinām iepazīties ar mūsu labākajiem speciālistiem!

Ilga Krūmiņa

Arnis Nulle

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts.

Ināra Zorgenfreija

Madara Veisa

Mārtiņš Svilāns

Fizioterapeiti, kas vada ārstniecisko vingrošanu.

Kitija Āķe

Tehniskais ortopēds, protēžu/ortožu meistars.

Renāte Frišfelde

Tehniskais ortopēds, konsultē klientus, iesaka risinājumus saistītus ar kāju problēmām (plakanā pēda, deformācijas, garuma atšķirības, u.tml.)

Pielāgo speciālus krūšturus, bandāžas, ortozes, abdukcijas biksītes u.tml.

Sergejs Kirejevs Individuālo apavu meistars.