Nepieciešama konsultācija? Uzziņas pa tālruņiem: (+371) 29804460 vai 67845663, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00   

Aicinām iepazīties ar mūsu labākajiem speciālistiem!

Ilga Krūmiņa

Arnis Nulle

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

Ināra Zorgenfreija

Madara Veisa

Mārtiņš Svilāns

Fizioterapeiti, kas vada ārstniecisko vingrošanu

Kitija Āķe

Tehniskais ortopēds, protēžu/ortožu meistars

Dana Lazdiņa

Tehniskais ortopēds, konsultē klientus, iesaka risinājumus saistītus ar kāju problēmām (plakanā pēda, deformācijas, garuma atšķirības, u.tml.)

Sergejs Kirejevs Individuālo apavu meistars
Natālija Šebardina Ortopēdijas tehniķis, izsniedz krūšu protēzes, pielāgo speciālus krūšturus, bandāžas, ortozes, abdukcijas biksītes u.tml.