Ergoterapeita konsultācija līdz 60 min (konsultācija+nodarbība+programma)

Inga Narodovska

€ 30.00

 

Ergoterapijair veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām nodarbēm un kuras galvenais uzdevums ir veicināt personas dalību ikdienas dzīves aktivitātēs, veselību un labklājību visos dzīves aspektos.

Ergoterapeita uzdevums ir palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt pēc iespējas neatkarīgākam, veicot ikdienas nodarbes, aizkavēt slimības progresēšanu un invaliditātes attīstīšanos.  Uzsākot darbu ar pacientu, ergoterapeits novērtē personas funkcionālās spējas, spēju veikt ikdienas aktivitātes, iegūst informāciju par fizisko vidi - dzīvesvietas, mājokļa, darbavietas vai skolas apstākļiem - un sociālo vidi u.c. faktoriem, kas var ietekmēt ikdienas aktivitāšu veikšanu.

Ergoterapeits palīdz atjaunot/ uzlabot/ saglabāt funkcionālās spējas, spēju veikt ikdienas aktivitātes (ēšana, ģērbšanās, higiēna u.c.), izglīto/ informē pacientus par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtību, apmāca tos lietot un nepieciešamības gadījumā pielāgo tos, atbilstoši antropometrsikajiem rādītājiem un individuālajām spējām/vajadzībām.

Pie ergoterapeita var vērsties gan bērni, gan pieaugušie:

  • ar iedzimtiem/ iegūtiem kustību traucējumiem;
  • ar neiroloģiskām saslimšanām (pēc pārciesta insulta, galvas traumām, nervu kompresiju gadījumā (karpālā kanāla sindroms u.c.);
  • pēc dažāda veida lūzumiem, politraumām;
  • ar reimatoloģiskām saslimšanām;
  • ar apdegumiem;
  • ar psihiskām saslimšanām;
  • ja nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas, enerģijas taupīšanas un locītavu aizsardzības pamatprincipu ievērošanu, veicot jebkādas ikdienas aktivitātes;
  • konsultē/apmāca vecākus ar hendlinga pamatprincipu ievērpšanu, lai veicinātu bērnu psihomotoro attīstību atbilstoši bioloģiskajam vecumam;
  • pēc amputācijām.

 

AS "Protezēšanas un Ortopēdijas centrs" uzņēmuma kods ārstniecības iestāžu reģistrā: 0193-62601.